Waarom stemcentrum-Oost?

Bij grotere stembelasting en therapieresistente klachten is gericht onderzoek geïndiceerd.
Een groot deel van onze cliënten zijn werkzaam als beroepsspreker, zoals bijvoorbeeld als leerkracht of in opleiding tot een spreekberoep (PABO)
Daarnaast zien we steeds meer (professionele) zangers en ook studenten van conservatoria. Tijdens ons gezamenlijke spreekuur kijken logopedist/stemtherapeut en KNO-arts samen naar de patiënt. Het team kan desgewenst aangevuld worden met een zangdocent.
Het Stemcentrum heeft meerdere behandelmogelijkheden. Indien nodig volgen verwijzingen naar KNO-arts/laryngoloog of andere specialisten waarmee we korte lijnen hebben. Van elke patiënt worden de gegevens vastgelegd op een DVD.

Bij heesheid langer dan een maand is een verwijzing naar de KNO-arts gewenst.
Stemklachten komen steeds vaker voor en vergen vaak een multidisciplinaire aanpak. Een uitgebreide diagnostiek, waarbij er ook ruimte is voor alle vragen van de cliënt maakt gerichte en snelle behandeling mogelijk.
Bij stemklachten is logopedie vaak zinvol. Hiermee kunnen bijvoorbeeld stembandknobbeltjes verdwijnen.
Wanneer logopedie niet binnen 6 weken tot een merkbare verandering van de klacht leidt, kan worden overwogen om binnen het team of aanverwante disciplines tot vervolgonderzoek of -behandeling over te gaan.
Stemcentrum-Oost biedt ook de mogelijkheid aan behandelend logopedisten/KNO-artsen om samen met hun cliënt naar het spreekuur te komen.
In een aantal gevallen vinden onderzoek ook buiten het ziekenhuis in de praktijk van één van de teamleden plaats.

Meer mogelijkheden

Op aanvraag kunnen enkele teamleden ook op locatie stem diagnostiek uitvoeren voor bijvoorbeeld screening van stemmen van (aankomende) beroepssprekers of zangers.

Contact verwijzerWat kunnen wij voor u betekenen?