Stemcentrumoost.nl maakt gebruik van SSL-encryptie.
Om uw gegevens te beschermen maken wij gebruik van SSL-encryptie (SSL staats voor “Secure Socket Layer”). Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens versleuteld worden, zodat deze niet inzichtbaar zijn voor derden. Uw gegevens zijn dus alleen voor u en ons (SCO) leesbaar, dat is wel zo’n veilig idee.
U kunt dit herkennen aan het slotje in uw browser adresbalk en https als adres voorvoegsel.

Hoe gaat de SCO om met uw persoonsgegevens?
Wilt u een afspraak maken of informatie ontvangen? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens het SCO gebruikt en met welk doel.

Het SCO gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Het SCO bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.