De KNO-arts beschikt over twee manieren om uw stem te onderzoeken.

Flexibele laryngoscopie
Tegenwoordig wordt het onderzoek van de stembanden vaak verricht door middel van een flexibele laryngoscopie. Hierbij wordt gekeken met een dun buigbaar slangetje dat via de neus wordt ingebracht. 
U zit tijdens het onderzoek op een stoel en ademt zo rustig mogelijk door. De arts kijkt vervolgens door een kijkertje aan het einde van de scoop en kan zo goed de mond- en keelholte inspecteren. Dit onderzoek geeft een globale indruk van uw strottenhoofd maar niet alle details over de specifieke functie van uw stem.

Stroboscopie
In het stemcentrum zal in de regel in eerste instantie met een zogenaamde starre stroboscoop worden gekeken. 
Met deze techniek kan het strottenhoofd nauwkeurig geïnspecteerd worden. 
De arts gebruikt een camera die via de mond over uw tong wordt ingebracht.
Door een wit flitslicht samen met de scoop te gebruiken kunnen de trilling en de bewegingen van uw stembanden goed worden vastgelegd. Minimale afwijkingen in de beweeglijkheid en de sluiting van de stembanden kunnen hiermee worden bekeken. 
De onderzoeksgegevens worden in de regel op de computer vastgelegd in een kort filmpje. Tijdens uw consult worden de uitkomsten van het onderzoek en behandeladviezen met u  besproken. 

De kracht van ons team is dat we de mogelijkheden van de KNO-arts: het onderzoeken van de stembanden op afwijkingen in bijvoorbeeld vorm of trilling, combineren met luistervaardigheden van de logopedist. Onze ervaring is dat in dit teamverband onbegrepen klachten in de stem, maar ook in het keelgebied eerder opgespoord kunnen worden.